Hrvatska

E & S serija

Usporedi
KFC-E1055 - 10 cm, dvostruki konus, prilagođeni sustav zvučnika

KFC-E1055

10 cm, dvostruki konus, prilagođeni sustav zvučnika
KFC-E1355 - 13cm, Dual-cone, prilagođeni sustav zvučnika

KFC-E1355

13cm, Dual-cone, prilagođeni sustav zvučnika
KFC-E1755 - 17 cm, dvostruki konus, prilagođeni sustav zvučnika

KFC-E1755

17 cm, dvostruki konus, prilagođeni sustav zvučnika
KFC-E130P - 13cm Komponentni sustav zvučnika

KFC-E130P

13cm Komponentni sustav zvučnika
KFC-E170P - 17cm Komponentni sustav zvučnika

KFC-E170P

17cm Komponentni sustav zvučnika
KFC-E6965 - 6 x 9 3-smjerni zvučnički sustav

KFC-E6965

6" x 9" 3-smjerni zvučnički sustav
KFC-E1065 - 10cm dvosmjerni zvučnički sustav

KFC-E1065

10cm dvosmjerni zvučnički sustav
KFC-E1365 - 13cm dvosmjerni zvučnički sustav

KFC-E1365

13cm dvosmjerni zvučnički sustav
KFC-E1765 - 17cm dvosmjerni zvučnički sustav

KFC-E1765

17cm dvosmjerni zvučnički sustav