Hrvatska

TS-2000E

TS-2000E

HF/VHF/UHF Bazno/mobilni primopredajnik


Ključne značajke

Višepojasni prijamnik sa svim načinima rada - HF/50/144/430 MHz pojasevi
Dvokanalni prijamnici
DX-Cluster prijem putem ugrađenog TNC-a
IF-DSP (glavni pojas) i AF-DSP (sub pojas)
Satelitski način rada i dvojno praćenje i CTCSS tonovi
Ugrađen ATU
Ugrađen računalni COM ulaz
300 memorijskih kanala i besplatni "Windows Memory Management Software"